Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Ấn

Nguyên quán Phú Phong - Tây Sơn - Nghĩa Bình

Hi sinh 21/9/1982

Cấp bậc Binh nhất

Đơn vị F 302

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động - Thương Binh - Xã Hội
01 CMT8, Phường Xuân An - Thị xã Long khánh - Đồng Nai
ĐT:

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Ấn

  Nguyên quán Phú Phong - Tây Sơn - Nghĩa Bình

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Ấn, nguyên quán Phú Phong - Tây Sơn - Nghĩa Bình hi sinh 21/9/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Châu Ngọc Ấn

  Nguyên quán Bình Trinh Đông - Tân Trụ - Long An

  Liệt sĩ Châu Ngọc Ấn, nguyên quán Bình Trinh Đông - Tân Trụ - Long An hi sinh 11/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Ấn

  Nguyên quán Bình Sơn - Long Thành - Đồng Nai

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Ấn, nguyên quán Bình Sơn - Long Thành - Đồng Nai hi sinh 9/9/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Ấn

  Nguyên quán Kim Hòa - Tuyên Hóa - Quảng Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Ấn, nguyên quán Kim Hòa - Tuyên Hóa - Quảng Bình hi sinh 10/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...