Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Bích

Nguyên quán Tân Thanh - Cái Bè - Tiền Giang

Sinh 1946

Hi sinh 25/09/1969

Cấp bậc C phó

Đơn vị D 514

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Bích

  Nguyên quán Hành Thịnh - Nghĩa Hành - Quảng Ngãi

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Bích, nguyên quán Hành Thịnh - Nghĩa Hành - Quảng Ngãi, sinh 1933, hi sinh 10/12/1976, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Bích

  Nguyên quán Tân Thanh - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Bích, nguyên quán Tân Thanh - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1946, hi sinh 25/09/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Bích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Bích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 25/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Cái Bè - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Bích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Bích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Lâm - Hiệp - Xã Cát Lâm - Huyện Phù Cát - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...