Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Bon

Nguyên quán Long An

Sinh 1948

Hi sinh 01/01/1967

Cấp bậc H 1

Đơn vị D 261

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Bon

  Nguyên quán Long An

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Bon, nguyên quán Long An, sinh 1948, hi sinh 01/01/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Bon

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Bon, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Cái Bè - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh văn Bon

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh văn Bon, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Gò Công Tây - Thị trấn Vĩnh Bình - Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bon

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bon, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT Vũng Liêm - Xã Trung Hiếu - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long
 5. Xem thêm các kết quả khác...