Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Chơn

Hi sinh 4/11/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Khu phố 2 - Thị trấn - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
ĐT: 075.3871.219

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ huỳnh chơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ huỳnh chơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại -
 2. Liệt sĩ Huỳnh Chơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Chơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Mộ Đức - Xã Đức Tân - Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chơn

  Nguyên quán Bình Ninh - Chợ Gạo - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chơn, nguyên quán Bình Ninh - Chợ Gạo - Tiền Giang, sinh 1962, hi sinh 24/11/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chơn

  Nguyên quán Bình Ninh - Chợ Gạo - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chơn, nguyên quán Bình Ninh - Chợ Gạo - Tiền Giang, sinh 1962, hi sinh 24/11/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...