Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Chuyên

Hiện đang yên nghỉ tại Tiên Thủy - Xã Tiên Thủy - Huyện Châu Thành - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khóm 3, Thị trấn Châu Thành
ĐT: 075 3860216 - 0986702244

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Chuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Chuyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/12/69, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Triều - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Huỳnh Chuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Chuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Cao Ngọc Chuyên

  Nguyên quán Quy Hòa - Ninh Hòa - Quảng Bình

  Liệt sĩ Cao Ngọc Chuyên, nguyên quán Quy Hòa - Ninh Hòa - Quảng Bình, sinh 1946, hi sinh 13/05/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum
 4. Liệt sĩ Vũ Ngọc Chuyên

  Nguyên quán Trung Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Vũ Ngọc Chuyên, nguyên quán Trung Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hoá, sinh 1949, hi sinh 15 - 3 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...