Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Thái

Nguyên quán An hữu - Cái Bè - Tiền Giang

Sinh 1953

Hi sinh 16/12/1950

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Thái

  Nguyên quán An hữu - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Thái, nguyên quán An hữu - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1953, hi sinh 16/12/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Thái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ TP Thanh hoá - Phường Nam Ngạn - Thành phố Thanh Hóa - Thanh Hóa
 3. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Thái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ TP Thanh hoá - Phường Nam Ngạn - Thành phố Thanh Hóa - Thanh Hóa
 4. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 16/12/1950, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Cái Bè - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...