Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Thanh

Nguyên quán Hòa Khánh - Cái Bè - Tiền Giang

Sinh 1949

Hi sinh 06/02/1968

Cấp bậc Du kích

Đơn vị Xã Hoà Khánh

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Thanh

  Nguyên quán Long Đức - Long Thành - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Thanh, nguyên quán Long Đức - Long Thành - Đồng Nai hi sinh 28/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Thanh

  Nguyên quán Chân Phú A - Châu Đốc - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Thanh, nguyên quán Chân Phú A - Châu Đốc - An Giang hi sinh 03/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Thanh

  Nguyên quán Chân Phú A - Châu Đốc - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Thanh, nguyên quán Chân Phú A - Châu Đốc - An Giang hi sinh 3/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Thanh

  Nguyên quán Long Đức - Long Thành - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Thanh, nguyên quán Long Đức - Long Thành - Đồng Nai hi sinh 28/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...