Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Thành

Nguyên quán Hòa Khánh - Cái Bè - Tiền Giang

Đơn vị D514

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Thành

  Nguyên quán Hòa Khánh - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Thành, nguyên quán Hòa Khánh - Cái Bè - Tiền Giang hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Huyện Cái Bè - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Phú quốc - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Phước Hoà - Xã Phước Hòa - Huyện Tuy Phước - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...