Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Tửu

Hi sinh 16/6/1970

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường 30/4, khu I, TT vĩnh Châu, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 079 3861057 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Tửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Tửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 27/7/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hoà Xuân - Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng
 2. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Tửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Tửu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại Tam Dân - Huyện Quế Sơn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Huỳnh Tửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tửu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tam Lãnh - Huyện Quế Sơn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Huỳnh Tửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tửu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hội An - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...