Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Nhẫn

Nguyên quán Điện Bàn - Quảng Nam

Sinh 1942

Hi sinh 25/11/1969

Cấp bậc U0

Đơn vị Biệt động 90C

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố
159 Pasteur, Quận 3
ĐT: (08) 3829 1302

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Nhẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Nhẫn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 25/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Nhẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Nhẫn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Nhẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Nhẫn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Huỳnh Phước Nhẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Phước Nhẫn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
 5. Xem thêm các kết quả khác...