Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Nhì

Sinh 1920

Hi sinh 1965

Hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Nhì

  Nguyên quán Quế Sơn - Quảng nam

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Nhì, nguyên quán Quế Sơn - Quảng nam hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Nhì

  Nguyên quán Quế Sơn - Quảng Nam

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Nhì, nguyên quán Quế Sơn - Quảng Nam hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Nhì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Nhì, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Nhì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Nhì, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Khánh - Thị xã Long Khánh - Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...