Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Như Tề

Nguyên quán Phong Nhiên - Phong Điền - Thừa Thiên Huế

Sinh 1942

Hi sinh 03/07/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Như Tề

  Nguyên quán Phong Nhiên - Phong Điền - Thừa Thiên Huế

  Liệt sĩ Huỳnh Như Tề, nguyên quán Phong Nhiên - Phong Điền - Thừa Thiên Huế, sinh 1942, hi sinh 3/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Huỳnh Như Tề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Như Tề, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 3/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ huỳnh tề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ huỳnh tề, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Huỳnh Tề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tề, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 10/6/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hoà Phước - Xã Hoà Phước - Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng
 5. Xem thêm các kết quả khác...