Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Phấn

Cấp bậc Đội viên

Đơn vị Biệt động

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động - Thương Binh - Xã Hội
01 CMT8, Phường Xuân An - Thị xã Long khánh - Đồng Nai
ĐT:

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Phấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Phấn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh Phấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Phấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hoài Hảo - Xã Hoài Hảo - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 3. Liệt sĩ Huỳnh Phấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Phấn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Khánh - Thị xã Long Khánh - Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Phấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Phấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Đồng Tháp - Xã Mỹ Trà - Thành phố Cao Lãnh - Đồng Tháp
 5. Xem thêm các kết quả khác...