Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Phi Sơn

Nguyên quán An hữu - Cái Bè - Tiền Giang

Sinh 1960

Hi sinh 07/03/1979

Cấp bậc Hạ Sĩ

Đơn vị C23 - E2

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Phi Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Phi Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 7/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Cái Bè - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Phi Sơn

  Nguyên quán An hữu - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Phi Sơn, nguyên quán An hữu - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1960, hi sinh 03/07/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Phi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Phi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1956, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hội An - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Huỳnh Phi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Phi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tam Thái - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...