Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Phong Vũ

Nguyên quán Trường Hoà - Hòa Thành - Tây Ninh

Sinh 1967

Hi sinh 03/07/1985

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị Mặt trận 479

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hoà Thành - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Phong , nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Phong

  Nguyên quán Trường Hoà - Hòa Thành - Tây Ninh

  Liệt sĩ Huỳnh Phong , nguyên quán Trường Hoà - Hòa Thành - Tây Ninh, sinh 1967, hi sinh 03/07/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hòa Thành - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Huỳnh Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Phong , nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Huỳnh Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Phong , nguyên quán chưa rõ, sinh 1967, hi sinh 3/7/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Hoà Thành - Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...