Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Quốc Đành

Sinh 1956

Hi sinh 26/7/1978

Hiện đang yên nghỉ tại -

Trên đây là tất cả những thông tin chúng tôi tìm được.Rất mong ai có thông tin liên hệ với nghĩa trang, ban chỉ huy quân sự địa phương hoặc các cơ quan chức năng khác có thể giúp gia đình thân nhân vui lòng gửi cho chúng tôi theo địa chỉ email:

Thanh@SEOs.vn
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn !


Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 14/12/1962, hiện đang yên nghỉ tại -
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Xã Phú Ngãi Trị - Huyện Châu Thành - Long An
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 4. Liệt sĩ huỳnh quốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ huỳnh quốc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...