Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Quốc Hải

Hi sinh 25/9/1918

Hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Ấp 10, Thị Trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú
ĐT: 0753720541
Ban Chỉ huy Quân sự
Thị Trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú
ĐT: 075 3870. 046

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Quốc Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Quốc Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Quốc Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quốc Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Phú Đức - Xã Phú Đức - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ huỳnh hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ huỳnh hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1951, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Huỳnh Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Hải, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đắk Mil - Đắk Lắk
 5. Xem thêm các kết quả khác...