Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Số

Nguyên quán Ân Đức - Hoài Ân - Bình Định

Hi sinh 2/11/1964

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Số

  Nguyên quán Ân Đức - Hoài Ân - Bình Định

  Liệt sĩ Huỳnh Số, nguyên quán Ân Đức - Hoài Ân - Bình Định hi sinh 2/11/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Số

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Số, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Phụng Hiệp - Cần Thơ
 3. Liệt sĩ Lê Số

  Nguyên quán Hải Thiện - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Lê Số, nguyên quán Hải Thiện - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1930, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thiện - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Số

  Nguyên quán Hải Thiện - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Lê Số, nguyên quán Hải Thiện - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1930, hi sinh 3/7/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thiện - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...