Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh T. Tâm

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh T. Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh T. Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn T. Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn T. Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn T. Tâm (Rô)

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn T. Tâm (Rô), nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/1971, hiện đang yên nghỉ tại Tam Dân - Huyện Quế Sơn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Huỳnh T. Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh T. Minh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Vĩnh Hưng - Thị trấn Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Hưng - Long An
 5. Xem thêm các kết quả khác...