Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Tấn Bảy

Nguyên quán Tam Quan Bắc - Hoài Nhơn - Nghĩa Bình

Hi sinh 4/9/1979

Cấp bậc B1

Đơn vị C21 - E96

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Bảy

  Nguyên quán Tam Quan Bắc - Hoài Nhơn - Nghĩa Bình

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Bảy, nguyên quán Tam Quan Bắc - Hoài Nhơn - Nghĩa Bình hi sinh 4/9/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 4/9/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Tam Quan - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 3. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/9/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Dương - Xã Thuận Giao - Huyện Thuận An - Bình Dương
 4. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/9/1963, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Đồng Tháp - Xã Mỹ Trà - Thành phố Cao Lãnh - Đồng Tháp
 5. Xem thêm các kết quả khác...