Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Tấn Hữu

Nguyên quán Ngọc Kỳ - Tân Lộc - Hải Hưng

Hi sinh 20/3/1981

Cấp bậc Trung sĩ

Đơn vị E 775 - F 317

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động - Thương Binh - Xã Hội
01 CMT8, Phường Xuân An - Thị xã Long khánh - Đồng Nai
ĐT:

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Hữu

  Nguyên quán Ngọc Kỳ - Tân Lộc - Hải Hưng

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Hữu, nguyên quán Ngọc Kỳ - Tân Lộc - Hải Hưng hi sinh 20/3/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Hữu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 20/3/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Khánh - Thị xã Long Khánh - Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Huỳnh Tấn

  Nguyên quán Quảng Ngãi

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn, nguyên quán Quảng Ngãi hi sinh 15 - 03 - 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hải Lăng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Huỳnh Tấn

  Nguyên quán Quảng Ngãi

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn, nguyên quán Quảng Ngãi hi sinh 15/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hải Lăng - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...