Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Tấn Mẫn

Nguyên quán An Lợi - Long Thành - Đồng Nai

Hi sinh 8/6/1963

Cấp bậc Kinh tài

Đơn vị Xã Phước Nguyên

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Đường Tôn Đức Thắng, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành
ĐT: 061.3844278

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Mẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Mẫn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 8/6/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - Xã Long Phước - Huyện Long Thành - Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Mẫn

  Nguyên quán An Lợi - Long Thành - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Mẫn, nguyên quán An Lợi - Long Thành - Đồng Nai hi sinh 8/6/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Huỳnh Mẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Mẫn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 24/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Tam Quan - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 4. Liệt sĩ Đỗ Tấn Mẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Tấn Mẫn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...