Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Tấn Phát

Hiện đang yên nghỉ tại huyện Càng Long - Thị trấn Càng Long - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Số 2, đường Phan Đình Phùng, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh
ĐT: 074.3862.364

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Phát

  Nguyên quán Vọng Đông - Thoại Sơn - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Phát, nguyên quán Vọng Đông - Thoại Sơn - An Giang hi sinh 11/06/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Phát

  Nguyên quán DĐịnh Hòa

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Phát, nguyên quán DĐịnh Hòa hi sinh 18/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Phát

  Nguyên quán Định Hòa - Bình Dương

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Phát, nguyên quán Định Hòa - Bình Dương hi sinh 18/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Phát

  Nguyên quán Vọng Đông - Thoại Sơn - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Phát, nguyên quán Vọng Đông - Thoại Sơn - An Giang hi sinh 11/6/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...