Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Tấn Phát

Nguyên quán Vọng Đông - Thoại Sơn - An Giang

Hi sinh 11/06/1987

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Phát

  Nguyên quán DĐịnh Hòa

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Phát, nguyên quán DĐịnh Hòa hi sinh 18/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Phát

  Nguyên quán Định Hòa - Bình Dương

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Phát, nguyên quán Định Hòa - Bình Dương hi sinh 18/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Phát

  Nguyên quán Vọng Đông - Thoại Sơn - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Phát, nguyên quán Vọng Đông - Thoại Sơn - An Giang hi sinh 11/6/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Phát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Phát, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại huyện Càng Long - Thị trấn Càng Long - Huyện Càng Long - Trà Vinh
 5. Xem thêm các kết quả khác...