Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Tấn Tài

Nguyên quán Thị trấn Long Thành - Long Thành - Đồng Nai

Hi sinh 6/11/1984

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị E 31 - F 309

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Đường Tôn Đức Thắng, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành
ĐT: 061.3844278

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Tài

  Nguyên quán Phú Hựu - Châu Thành - Sa Đéc

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Tài, nguyên quán Phú Hựu - Châu Thành - Sa Đéc hi sinh 23/2/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Tài

  Nguyên quán Thị trấn Long Thành - Long Thành - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Tài, nguyên quán Thị trấn Long Thành - Long Thành - Đồng Nai hi sinh 6/11/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Tài

  Nguyên quán Phú Hựu - Châu Thành - Sa Đéc - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Tài, nguyên quán Phú Hựu - Châu Thành - Sa Đéc - An Giang hi sinh 23/2/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...