Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Tấn

Nguyên quán Quảng Ngãi

Hi sinh 15 - 03 - 1973

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hải Lăng - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Tấn

  Nguyên quán Quảng Ngãi

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn, nguyên quán Quảng Ngãi hi sinh 15/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hải Lăng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Huỳnh Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Mỹ Thắng - Xã Mỹ Thắng - Huyện Phù Mỹ - Bình Định
 3. Liệt sĩ Huỳnh Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Mỹ Thắng - Xã Mỹ Thắng - Huyện Phù Mỹ - Bình Định
 4. Liệt sĩ Huỳnh Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Cà Đú - Xã Hộ Hải - Huyện Ninh Hải - Ninh Thuận
 5. Xem thêm các kết quả khác...