Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Tân

Sinh 1930

Hi sinh 2/1973

Hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu 7, Thị trấn ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam
ĐT: 0510.3747112 (UBND huyện)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Tây Giang - Xã Tây Giang - Huyện Tây Sơn - Bình Định
 2. Liệt sĩ Huỳnh Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 25/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Mỹ Đức - Xã Mỹ Đức - Huyện Phù Mỹ - Bình Định
 3. Liệt sĩ Huỳnh Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Mỹ Tài - Xã Mỹ Tài - Huyện Phù Mỹ - Bình Định
 4. Liệt sĩ Huỳnh Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 21/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Mỹ Tài - Xã Mỹ Tài - Huyện Phù Mỹ - Bình Định
 5. Liệt sĩ Huỳnh Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Dương - Xã Thuận Giao - Huyện Thuận An - Bình Dương
 6. Xem thêm các kết quả khác...