Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Tàu

Nguyên quán Vĩnh Ngọc - Nha Trang - Khánh Hoà

Hi sinh - /12/1945

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu liên cơ quan - 30 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ
ĐT: (058) 3525 102

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Tàu

  Nguyên quán Vĩnh Ngọc - Nha Trang - Khánh Hòa

  Liệt sĩ Huỳnh Tàu, nguyên quán Vĩnh Ngọc - Nha Trang - Khánh Hòa hi sinh 12/1945, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hòn Dung - tỉnh Khánh Hòa
 2. Liệt sĩ Huỳnh Tàu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tàu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/12/1945, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Hòn Dung - Phường Vĩnh Hải - Thành phố Nha Trang - Khánh Hoà
 3. Liệt sĩ Huỳnh Tàu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tàu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hội An - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Tàu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Tàu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 19/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Gò Công Tây - Thị trấn Vĩnh Bình - Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...