Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Thắng

Nguyên quán Nam Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình

Sinh 1946

Hi sinh 12/08/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Thắng

  Nguyên quán Nam Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình

  Liệt sĩ Huỳnh Thắng, nguyên quán Nam Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình, sinh 1946, hi sinh 12/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 3/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Huỳnh Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1/1950, hiện đang yên nghỉ tại Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà
 4. Liệt sĩ Huỳnh Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1973, hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...