Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Thanh Biển

Nguyên quán Mỏ Cày - Bến Tre

Hi sinh 17/01/1966

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị D263

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Biển

  Nguyên quán Mỏ Cày - Bến Tre

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Biển, nguyên quán Mỏ Cày - Bến Tre hi sinh 17/01/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Biển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Biển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Cái Bè - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Biển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Biển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 3/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại xã Long Tiên - Xã Long Tiên - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Biển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Biển, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
 5. Xem thêm các kết quả khác...