Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Thanh Dũng

Hi sinh 07/06/2012

Đơn vị Kiến Tường

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Thạnh - Thạnh Hóa - tỉnh Long An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Đường 2 tháng 9, khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh
ĐT: 072 3844 140

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Dũng

  Nguyên quán Kim Sơn - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Dũng, nguyên quán Kim Sơn - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1946, hi sinh 08/07/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Dũng

  Nguyên quán Kim Sơn - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Dũng, nguyên quán Kim Sơn - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1946, hi sinh 07/08/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh TG - Xã Trung An - Thành Phố Mỹ Tho - Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 2/3/1978, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...