Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Thanh Hải

Nguyên quán An Hòa - Châu Thành - An Giang

Hi sinh 2/3/1987

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Hải

  Nguyên quán An Hòa - Châu Thành - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Hải, nguyên quán An Hòa - Châu Thành - An Giang hi sinh 02/03/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Minh Hải

  Nguyên quán An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Minh Hải, nguyên quán An Giang hi sinh 13/03/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Minh Hải

  Nguyên quán An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Minh Hải, nguyên quán An Giang hi sinh 13/3/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Cao Thanh Hải

  Nguyên quán Phú Hữu - Phú Châu - An Giang

  Liệt sĩ Cao Thanh Hải, nguyên quán Phú Hữu - Phú Châu - An Giang hi sinh 05/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...