Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Thanh Hồng

Nguyên quán Tân Linh - Tân Kỳ Tây - Đồng Tháp

Hi sinh 18/7/1979

Cấp bậc binh nhì

Đơn vị C11 - D9 - E266

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Hồng

  Nguyên quán Tân Linh - Tân Kỳ Tây - Đồng Tháp

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Hồng, nguyên quán Tân Linh - Tân Kỳ Tây - Đồng Tháp hi sinh 18/7/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/4/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang tỉnh An Giang - Thị Xã Tân Châu - An Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 18/7/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - Phường Tân Biên - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Hồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Biên giới tỉnh Đồng Tháp - Xã Phú Thọ - Huyện Tam Nông - Đồng Tháp
 5. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Biên giới tỉnh Đồng Tháp - Xã Phú Thọ - Huyện Tam Nông - Đồng Tháp
 6. Xem thêm các kết quả khác...