Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Thanh Hồng

Nguyên quán Phú Hội - Phú Châu - An Giang

Hi sinh 09/04/1987

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Hồng

  Nguyên quán Phú Hội - Phú Châu - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Hồng, nguyên quán Phú Hội - Phú Châu - An Giang hi sinh 9/4/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Hồng Được

  Nguyên quán Bình Trung - Phú Tân - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Hồng Được, nguyên quán Bình Trung - Phú Tân - An Giang hi sinh 08/03/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hồng

  Nguyên quán Hoà Vang - Quảng Nam - Đà Nẵng

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hồng, nguyên quán Hoà Vang - Quảng Nam - Đà Nẵng, sinh 1961, hi sinh 4/4/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Huỳnh

  Nguyên quán Phú Lợi - Kỳ Anh - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Huỳnh, nguyên quán Phú Lợi - Kỳ Anh - Nghệ Tĩnh, sinh 1951, hi sinh 05/01/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum
 5. Xem thêm các kết quả khác...