Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Thanh Kiều

Sinh 1907

Hi sinh 19/3/1946

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Kiều

  Nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Kiều, nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1907, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Đông - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Kiều

  Nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Kiều, nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1907, hi sinh 19/3/1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Đông - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Huỳnh Kiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Kiều, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tam Sơn - Huyện Quế Sơn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Huỳnh Kiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Kiều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Tam Thành - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...