Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Thanh Nhàn

Nguyên quán Mỹ An - Mang Thít - Vĩnh Long

Hi sinh 12/09/1987

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị D58 D 7705

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Nhàn

  Nguyên quán Mỹ An - Mang Thít - Vĩnh Long

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Nhàn, nguyên quán Mỹ An - Mang Thít - Vĩnh Long hi sinh 12/09/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Nhàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Nhàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/9/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Huỳnh Thanh nhàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh nhàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Kiên Giang - Huyện An Biên - Kiên Giang
 4. Liệt sĩ Thanh Nhàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thanh Nhàn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Xem thêm các kết quả khác...