Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Thanh Phương

Nguyên quán Long Điền - Chợ Mới - An Giang

Sinh 1938

Hi sinh 31//1/970

Cấp bậc H3

Đơn vị C13 - E81

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
829 Quốc lộ 14 - P. Tân Bình - TX. Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước
ĐT: 0651 3879 254

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Phương

  Nguyên quán Long Điền - Chợ Mới - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Phương, nguyên quán Long Điền - Chợ Mới - An Giang, sinh 1938, hi sinh 31/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồng Phú - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 31/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước - xã Đồng Tâm - Huyện Đồng Phú - Bình Phước
 3. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Phương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Huyện Đầm Đơi - Thị trấn Đầm Dơi - Huyện Đầm Dơi - Cà Mau
 4. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Phương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Huyện Đầm Đơi - Thị trấn Đầm Dơi - Huyện Đầm Dơi - Cà Mau
 5. Xem thêm các kết quả khác...