Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Thanh Tòng

Nguyên quán Phú An - Bến Cát - Bình Dương

Hi sinh 5/1/1973

Đơn vị F5

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Tòng

  Nguyên quán Phú An - Bến Cát - Bình Dương

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Tòng, nguyên quán Phú An - Bến Cát - Bình Dương hi sinh 5/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Tòng

  Nguyên quán Phú An - Bến Cát - Bình Dương

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Tòng, nguyên quán Phú An - Bến Cát - Bình Dương hi sinh 5/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Tòng

  Nguyên quán Phú An - Bến Cát - Bình Dương

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Tòng, nguyên quán Phú An - Bến Cát - Bình Dương hi sinh 5/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Tòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Tòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...