Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Thanh Tuấn

Nguyên quán Trang Hưng - Đức Thọ - Nghệ Tĩnh

Hi sinh 21/6/1985

Cấp bậc H2

Đơn vị D3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Tuấn

  Nguyên quán Trang Hưng - Đức Thọ - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Tuấn, nguyên quán Trang Hưng - Đức Thọ - Nghệ Tĩnh hi sinh 21/6/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Duyên Hải - Xã Long Toàn - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh
 4. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1964, hi sinh 21/6/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - Phường Tân Biên - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...