Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Thanh Tùng

Nguyên quán An Tịnh - Trảng Bàng - Tây Ninh

Sinh 1855

Đơn vị Đội B.Động Th.Trấn TB

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Lộc Thành - Thị Trấn - Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh
ĐT: 0663.883271
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Tùng

  Nguyên quán TT Cái Bè - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Tùng, nguyên quán TT Cái Bè - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1963, hi sinh 26/04/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Tùng

  Nguyên quán An Tịnh - Trảng Bàng - Tây Ninh

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Tùng, nguyên quán An Tịnh - Trảng Bàng - Tây Ninh, sinh 1855, hi sinh 2/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Tùng

  Nguyên quán TT Cái Bè Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Tùng, nguyên quán TT Cái Bè Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1963, hi sinh 26/04/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1855, hi sinh 2/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...