Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Thị Dưỡng

Nguyên quán Thân Cửu Nghĩa - Châu Thành - Tiền Giang

Sinh 1923

Hi sinh 25/11/1940

Đơn vị Tham gia NKKN

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Thị Dưỡng

  Nguyên quán Thân Cửu Nghĩa - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Dưỡng, nguyên quán Thân Cửu Nghĩa - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1923, hi sinh 25/11/1940, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thị Dưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Dưỡng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 25/11/1940, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh TG - Xã Trung An - Thành Phố Mỹ Tho - Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Thị Dưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Dưỡng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 15/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hoà Liên - Xã Hòa Liên - Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng
 4. Liệt sĩ Huỳnh Thị Dưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Dưỡng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hội An - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...