Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Thị Hậu

Hi sinh 12/2/1973

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Ninh Thịnh, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước
ĐT: 0651 3.568.924 - 06513.566.924 - 0919765118 (Trưởng phòng) - 01694 230449 (Phó phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Hậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 14/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Ân Nghĩa - Bình Định
 2. Liệt sĩ Huỳnh Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Hậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 16/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Tam Thành - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Huỳnh văn Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh văn Hậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Huỳnh T Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh T Hậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Lộc Ninh - Thị trấn Lộc Ninh - Huyện Lộc Ninh - Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...