Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Thị Hoa

Nguyên quán Long Hưng - Châu Thành - Tiền Giang

Sinh 1940

Hi sinh 07/10/1972

Đơn vị BTC Tỉnh ủy MT

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Thị Hồng Hoa

  Nguyên quán Bình Thạnh - Đức Huệ - Long An

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Hồng Hoa, nguyên quán Bình Thạnh - Đức Huệ - Long An hi sinh 12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thị Hồng Hoa

  Nguyên quán Bình Thạnh - Đức Huệ - Long An

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Hồng Hoa, nguyên quán Bình Thạnh - Đức Huệ - Long An hi sinh 12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Huỳnh Thị Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Huỳnh Thị Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 7/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh TG - Xã Trung An - Thành Phố Mỹ Tho - Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Huỳnh Thị Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Hoa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại huyện Cầu Kè - Huyện Tiểu Cần - Trà Vinh
 6. Xem thêm các kết quả khác...