Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hùynh Thị Hường

Hi sinh 1/1/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Đà Lạt - Phường 5 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
10 Hồ Tùng Mậu, , Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
ĐT: 063.3822.197

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hùynh Thị Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hùynh Thị Hường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Đà Lạt - Phường 5 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng
 2. Liệt sĩ HÙYNH THỊ ĐỐI

  Nguyên quán Ninh Đa - Ninh Hòa - Khánh Hòa

  Liệt sĩ HÙYNH THỊ ĐỐI, nguyên quán Ninh Đa - Ninh Hòa - Khánh Hòa, sinh 1919, hi sinh 27/7/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 3. Liệt sĩ Hùynh Thị Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hùynh Thị Được, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/5/1951, hiện đang yên nghỉ tại Đà Lạt - Phường 5 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng
 4. Liệt sĩ Hùynh Thị Mộng Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hùynh Thị Mộng Hoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/5/1951, hiện đang yên nghỉ tại Đà Lạt - Phường 5 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng
 5. Xem thêm các kết quả khác...