Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Thị Huyền

Hi sinh 4/1967

Cấp bậc cán bộ

Đơn vị phụ nữ huyện Định Quán

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
ĐT: 061.3166649-0973646833

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Thị Huyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Huyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 04/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thị Huyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Huyền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT Vũng Liêm - Xã Trung Hiếu - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long
 3. Liệt sĩ Huỳnh Thị Huyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Huyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán - Xã Phú Ngọc - Huyện Định Quán - Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Huỳnh Thị Huyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Huyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 15/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...