Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Thị Lừa

Nguyên quán Chà Là - Dương Minh Châu - Tây Ninh

Sinh 1939

Hi sinh 25/05/1905

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Thị Lừa

  Nguyên quán Chà Là - Dương Minh Châu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Lừa, nguyên quán Chà Là - Dương Minh Châu - Tây Ninh, sinh 1939, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thị Lừa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Lừa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ huỳnh văn lừa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ huỳnh văn lừa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Tạ Thị Lừa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Thị Lừa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT Vũng Liêm - Xã Trung Hiếu - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long
 5. Xem thêm các kết quả khác...