Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Thị Mai

Nguyên quán Mỹ Lợi A - Cái Bè - Tiền Giang

Hi sinh 10/05/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Thị Mai

  Nguyên quán Mỹ Lợi A - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Mai, nguyên quán Mỹ Lợi A - Cái Bè - Tiền Giang hi sinh 05/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thị Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Mai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Cái Bè - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Thị Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Mai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT Tam Bình - Thị trấn Tam Bình - Huyện Tam Bình - Vĩnh Long
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Mai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Huỳnh Thị Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 24/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Bình Thuận - Xã Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
 6. Xem thêm các kết quả khác...