Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Thị Mảnh

Nguyên quán Thanh Tuyền - Dầu Tiếng

Sinh 1945

Hi sinh 15/07/1968

Đơn vị Bến Cát

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Nghĩa trang Liệt sĩ Huyện Bến Cát
Kp5 Thị trấn Mỹ Phước Huyện Bến Cát, Bình Dương
ĐT: 0650 3566 174
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
khu phố 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát
ĐT: 0650.3564322
Ban Chỉ Huy Quân Sự Huyện
Kp2 Thị trấn Mỹ Phước Huyện Bến Cát, Bình Dương
ĐT: 0650 3558 557 - 0650 3564 419

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Thị Mảnh

  Nguyên quán Thanh Tuyền - Dầu Tiếng - Bình Dương

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Mảnh, nguyên quán Thanh Tuyền - Dầu Tiếng - Bình Dương, sinh 1945, hi sinh 15/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thị Mảnh

  Nguyên quán Thanh Tuyền - Dầu Tiếng

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Mảnh, nguyên quán Thanh Tuyền - Dầu Tiếng, sinh 1945, hi sinh 15/07/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Huỳnh Thị Mảnh

  Nguyên quán Thanh Tuyền - Dầu Tiếng - Bình Dương

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Mảnh, nguyên quán Thanh Tuyền - Dầu Tiếng - Bình Dương, sinh 1945, hi sinh 15/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Mảnh

  Nguyên quán Tiên Thuận - Bến Cầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Mảnh, nguyên quán Tiên Thuận - Bến Cầu - Tây Ninh, sinh 1941, hi sinh 5/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...