Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Thị Nga

Nguyên quán Xuân Lộc - Đồng Nai

Hi sinh 9/19/M

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị Đặc công xã Xuân Lộc

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động - Thương Binh - Xã Hội
01 CMT8, Phường Xuân An - Thị xã Long khánh - Đồng Nai
ĐT:

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Thị Nga

  Nguyên quán Tam Phước - Long Thành - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Nga, nguyên quán Tam Phước - Long Thành - Đồng Nai hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thị Nga

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Nga, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Huỳnh Thị Nga

  Nguyên quán Tam Phước - Long Thành - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Nga, nguyên quán Tam Phước - Long Thành - Đồng Nai hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Huỳnh Thị Nga

  Nguyên quán Xuân Lộc - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Nga, nguyên quán Xuân Lộc - Đồng Nai hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...