Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Thị Nguyệt

Nguyên quán Kỳ Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam - Đà Nẵng

Sinh 1952

Hi sinh 01/07/1974

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Thị Nguyệt

  Nguyên quán Kỳ Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Nguyệt, nguyên quán Kỳ Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam, sinh 1952, hi sinh 1/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thị Nguyệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Nguyệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Mỹ Thắng - Xã Mỹ Thắng - Huyện Phù Mỹ - Bình Định
 3. Liệt sĩ Huỳnh Thị Nguyệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Nguyệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Bình Thanh Tây - Xã Bình Thanh Tây - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi
 4. Liệt sĩ Huỳnh Thị Nguyệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Nguyệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...